Historia

Under nittonhundratrettiotalets första hälft, började JUF-föreningen i Kulla-Fittja och SLU-föreningen i Hjälsta-Holm att diskutera ett bygge av ett gemensamt hus, en samlingslokal, för bygdens ungdomar att samlas i, till föreningsmöten, danser, bioföreställningar mm. Man diskuterade olika förslag och placeringar, men kom inte till fram till en lösning som man kunde enas om. Istället blev det osämja och bråk och det resulterade i att de två föreningarna byggde varsitt hus. 1935 stod Hjälsta Bygdegård klar och 1936 Brunnagården i Kulla.

SLU byggde bygdegården i egen regi, på en tomt skänkt av Fridolf Pettersson i Brunnsta, och drev den fram till 1951. 1950 hade Bygdegårdarnas riksförbund bildats och då beslöts inom SLU att, för att kunna bredda och trygga verksamheten  i bygdegården, överlåta lokalen till en nybildad bygdegårdsförening. 1951 övertog Hjälsta Bygdegårdsförening huset och har sedan dess drivit verksamheten.

Bygdegården har under de femtio år som gått rustats och byggts till ett antal gånger. På sextiotalet drogs det in vatten och byggdes toaletter, 1980 renoverades huset totalt med tilläggsisolering och panel och en tillbyggnad för foajé, kapprum och toaletter. 1993-1995 byggdes en vinkel på baksidan med förråd och nytt kök. Oräkneliga är de fester och danser, privata, offentliga eller förenings, som har förekommit i Hjälsta Bygdegård under dessa dryga sextiofem år, och som fortfarande bokas genom vår bokningsansvarige.